5. Hafta İleri Powerpoint

5. Hafta İLERİ POWERPOİNT

1. Çizelgeler/Grafikler

· Çizelge/Grafikleri kullanmak

· İki Eksenli Çizgi Sütun Grafiği (karma grafik oluşturmak)

· Grafik Tiplerini Değiştirmek

· Grafikteki Çizilmiş Değerler Arasındaki Aralıkları Değiştirmek

2. Akış çizelgesi

· Akış çizelgesi çizmek

· Bir Akış Çizelgesindeki Çizelge Şekillerini Değiştirmek

· Çizelge şekilleri arasındaki bağlantı tiplerini değiştirmek

3. Çoklu ortam

· Ses, video

· Sunuya Ses Eklemek

· Sunuya Film Eklemek

· Animasyon

· Animasyon Uygulanmış Nesneleri Sunmak

· Sunudaki Animasyon Sıralamasını Değiştirmek

· Bir Sunumdaki Nesnelerin Otomatik Ayarlamalarını Yapmak

· Çizelge Nesnelerini Hareketlendirmek