10. Hafta İleri Excel

Analiz

4.4.1. Tabloların kullanılması

4.4.1.1. Pivot tablo oluşturulması, düzenlenmesi

4.4.1.2. Veri kaynağı değiştirildikten sonra pivot tablonun güncellenmesi

4.4.1.3. Pivot tablo içerisindeki verinin filtrelenmesi, sıralanması

4.4.1.4. Pivot tablo içerisindeki verinin otomatik/elle gruplandırılması, grupların yeniden adlandırılması

4.4.1.5. Tek girişli, iki girişli veri tablolarının /çoklu operasyon tablolarının kullanılması

4.4.2. Sıralama ve filtreleme

4.4.2.1. Birden çok sütundaki verilerin aynı anda sıralanması

4.4.2.2. İsteğe göre liste oluşturulması ve isteğe göre arama

4.4.2.3. Bir yerdeki bir listeyi otomatik olarak filtreleme

4.4.2.4. Bir listeye otomatik filtre seçeneklerini uygulama

4.4.2.5. Otomatik alt toplam özelliğini kullanma

4.4.2.6. Çerçeve detay seviyelerini açma, kapama

4.4.3. Senaryolar

4.4.3.1. Senaryo oluşturma

4.4.3.2. Senaryoları gösterme, düzenleme, silme

4.4.3.3. Senaryo özet raporu oluşturma

4.5. Doğrulama ve denetleme

4.5.1. Doğrulama

4.5.1.1. Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı, liste, tarih, zaman) belirleme, kriterleri düzenleme

4.5.1.2. Giriş mesajı ve hata mesajı belirleme

4.5.2. Denetleme

4.5.2.1. Etkileyen ve etkilenen hücreleri izleme. Eksik olan etkilenen hücreleri belirleme

4.5.2.2. Çalışma sayfasında sonuçlar yerine formülleri gösterme

4.5.2.3. Yorum ekleme, düzenleme, silme, gizleme, gösterme.

4.6. Üretkenliği Arttırma

4.6.1. Hücreleri İsimlendirme

4.6.1.1. Hücreleri isimlendirme, varolan isimleri silme

4.6.1.2. Fonksiyonlarda hücre isimlerini kullanma

4.6.2. Özel yapıştır

4.6.2.1. Özel yapıştır seçeneklerini kullanma: ekle, çıkar, çarp, böl

4.6.2.2. Özel yapıştır seçeneklerini kullanma: değerleri, sayıları, “işlemi tersine çevir”

4.6.3. Şablonlar

4.6.3.1. Varolan bir şablondan bir çalışma kitabı oluşturma

4.6.3.2. Bir şablonu düzenleme

4.6.4. Bağlama, gömme ve veri alma

4.6.4.1. Hyperbağlantı ekleme, düzenleme ve silme

4.6.4.2. Çalışma kitabı içinde, çalışma kitapları arasında, uygulamalar arasında veri bağlantısı kurma

4.6.4.3. Bir bağlantıyı güncelleme, kesme

4.6.4.4. Bir metin dosyasından veri alma

4.6.5. Otomatikleştirme

4.6.5.1. Basit bir makro kaydetme: sayfa düzenin değiştirilmesi, isteğe bağlı sayfa numarası belirleme, belirli bir hücre grubuna bir biçimlendirme uygulama, altbilgi/üstbilgi olarak alan girme gibi

4.6.5.2. Makro çalıştırma

4.6.5.3. Makroyu araç çubuğunda bir düğmeye atama

4.7. Ortak Çalışma

4.7.1. İzleme ve Gözden geçirme

4.7.1.1. Değişiklikleri izleme özelliğini açma/kapama. Değişiklikleri özel görüntüleme seçenekleri kullanarak izleme

4.7.1.2. Bir çalışma kitabındaki değişiklikleri kabul etme/reddetme

4.7.1.3. Çalışma sayfaları karşılaştırma, birleştirme

4.7.2. Güvenlik

4.7.2.1. Bir çalışma sayfası için şifre koruması ekleme/kaldırma: açma koruması, değiştirme koruması

4.7.2.2. Hücreleri, çalışma sayfasını şifre ile koruma/korumayı kaldırma

4.7.2.3. Formülleri gizleme, gösterme