Sertifikalı Bilgisayar İşletmenliği

sertifika[24 Ocak 2001 tarih ve 24297 sayılı Resmi Gazete (Sayfa:8)]
“Bilgisayar İşletmeni” kadro ve pozisyonlarını tercih edecek adayların;

– Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,

-Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya Yükseköğretim Kurumlarından alınmış Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları şarttır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 04/05/2005 tarihi itibarıyla hazırlanan Nitelik Kod Kılavuzunda da çeşitli kamu hizmet ve görevlerine ait unvanlı kadrolara atanmak için Bilgisayar İşletmeni Sertifikası istenmektedir. Bu bağlamda 24.01.2001 tarih ve 24295 sayılı Resmi Gazetede de belirtildiği gibi öğretmen adayları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışmak isteyen adaylar bu sertifikayı kullanabilirler.

Bilgisayar işletmeni sertifikası almak için lisans ve önlisans döneminde alınan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Bilgisayar) derslerinin toplamı ile verilecek kurs saatinin toplamı 160 saat olacaktır.

Kurslar Bilgisayar Destekli İnteraktif Ortamda verilecektir. Kurs sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinde 70 başarı puanı alanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Dersler hafta içi 8:30 – 17:30 saatleri arasında Enformatik Bölümü bilgisayar laboratuvarlarında yapılacaktır.  

 

Kurs ücreti 140 TL olup;

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına %50 indirim (70TL),

Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline %30 indirim (98TL) ,

Sivil Toplum Kuruluşlarına ( en az 10 kişilik gruplara) %50 indirim (70 TL) yapılmaktadır.

 

Kurs ücretleri Vakıflar Bankası Afyon Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7303 5116 34 nolu hesabına yatırılacaktır.

 

Ön kayıt sırasında;

  • Lisans ve önlisans döneminde alınan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Bilgisayar) dersleri durumunu bildirir transkript,(Mezunlar için diploma fotokopisi)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi +  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet)
  • Bir adet vesikalık fotoğraf
  • Banka dekontu  gerekmektedir.

Sertifika sınavları her 15 günde bir yapılmakta olup kursiyerlerin sınav gününden bir gün önce sınava gireceklerini program sorumlusuna bildirmeleri gerekmektedir. Sınavda başarısız olan kursiyerler bir sonraki sınava, başarısız oldukları modüllerden, ilgili banka hesabına 20 TL “Sınav ücreti” yatırarak tekrar girebileceklerdir.

 Tel: 444 03 03 / Dahili 1448 – 1446

https://goo.gl/forms/ejESjlQhYQJNRJBW2